Výplata dividend ze zisku roku 2016

Valná hromada konaná dne 26.5.2017 schválila výplatu dividend ze zisku roku 2016 ve výši 2 % z nominální hodnoty akcií (-15% srážková daň).

Akcionáři, kteří společnosti sdělili číslo svého bankovního účtu, obdrželi dividendy začátkem června 2017.

Ostatní akcionáři, kteří nemají bankovní účet, si mohou dividendy vyzvednout v pokladně společnosti.