Další projekty podporované z PRV

V prosinci 2017 začal projekt Inovace na mléčné farmě Lípa týkající se automatického řízení mikroklimatu v novém kravíně.

Na jaře 2018 začne projekt Prodejna zemědělských produktů Lípa