Pozvánka na valnou hromadu společnosti konanou dne 25.5.2018

V sekci dokumenty ke stažení najdete pozvánku na valnou hromadu Zemědělské akciové společnosti Lípa, která se bude konat 25.5.2018 od 14:00 v sídle společnosti.

Zároveň je zveřejněn i veřejný návrh představenstva na odkup akcií společnosti.