Dokončení projektu inovací v kravíně

Byl dokončen projekt inovací na mléčné farmě Lípa, který se týkal instalace plně automatického systému řízení mikroklimatu ve stáji pro produkční krávy.

Projekt byl podpořen z dotace z Programu rozvoje  venkova.

Více informací naleznete na letáku v dokumentech ke stažení.