Zemědělská akciová společnost

Informace

Sídlo: Lípa 5, 582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu

IČ: 25251660
DIČ: CZ25251660
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1425
Telefon: +420 569 437 702 - kancelář; +420 569 437 703 - kuchyň
E-mail: kancelar@zaslipa.cz

Fakturace: fakturace@zaslipa.cz
Web: www.zaslipa.cz

 

Zemědělská akciová společnost Lípa zaměstnává 40 pracovníků, obhospodařuje 958 ha zemědělské půdy, z toho 800 ha orné půdy. Hlavními pěstovanými plodinami jsou obiloviny, kukuřice na siláž, pícniny, řepka a brambory.

Živočišná výroba se zabývá chovem dojného skotu – 270 krav plemene Holštýn, vlastním odchovem telat a mladých jalovic. Mléko je dodáváno do mlékárny, menší část je prodávána v mléčném automatu umístěném ve vestibulu provozní budovy.

Zemědělská akciová společnost Lípa prostřednictvím své dceřinné společnosti Blogas s.r.o. rovněž provozuje bioplynovou stanici, která využívá kejdu skotu a kukuřičnou siláž.

V listopadu 2018 jsem otevřeli farmářský Obchod Ze dvora, kde nabízíme potraviny od reginálních výrobců (mléčné výrobky, chléb a pečivo, brambory, maso a další výrobky). Otevírací doba obchodu je pondělí, čtvrtek a neděle 15:00 - 17:00, pátek 9:00 - 11:00, sobota 8:00 - 10:00.

Od roku 2021 provozujeme Penzion Ve dvoře, který se nachází v areálu naší společnosti. Penzion je zrekonstruovaná historická vila, tato akce byla podpořena z Programu rozvoje venkova - podpora agroturistiky.

 

Den otevřených dveří

Pozvánka na VVH 2023

Zemědělská akciová společnost zve na VVH, která se bude konat dne 26. 5. 2023 od 14:00 hodin v sídle společnosti. Více informací a plná moc v sekci Dokumenty ke stažení.

Prodej povolenek k lovu ryb na rybníku Kocháňák - 2023

ZAS Lípa zahajuje od 24. 3. 2023 rybolov na rybníku Kocháňák. Prodej povolenek v kanceláři u Lucie Edrové každý pracovní den od 7:00 do 15:00 hodin.

Více informací: Pravidla rybolovu na rybníku Kocháňák - 2023.

Kuchyň ZAS Lípa

V kuchyni ZAS Lípa se NEBUDE vařit od 21. 12. 2022, vařit se opět bude od 2. 1. 2023.

Zvýšení ceny obědů od 1.11.2022

Od 1.11.2022 dochází ke zvýšení ceny obědů na 90,- Kč za jeden oběd z důvodu růstu cen potravin i ostatních nákladů.

Projekt Investice do rostlinné výroby podpořen z prostředků EU

V letošním roce jsme pořídily  naorávač hrůbků pro brambory a systém automatického řízení traktoru podle GPS (autopilot).

Tento projekt byl  spolufinancován Evropskou unií v rámci 12. kola PRV.

Více informací v letáku na záložce Dokumenty ke stažení.

Objednávky - jablka, zelí, cibule

Přijímáme objednávky na jablka - Rubín, Gala, Golden, Red Jonaprince (300 Kč/bedna), cibuli a zelí.

Tel. č.: 569 437 702, E-mail: edrova@zaslipa.cz

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zemědělská akciová společnost