Informace o pořízení stroje v rámci dotace na snížení energetické náročnosti

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) jsme pořídili samochodný stroj na krmení skotu.

Dojde tak ke snížení energetické náročnosti procesu přípravy a distribude krmiva pro skot.

Další informace jsou uvedeny v sekci Dokumenty ke stažení.