Centrum agroturistiky Lípa

V areálu Zemědělské akciové společnosti Lípa byla dokončeně rekonstrukce historické vily na centrum agroturistiky. Tato akce byla podpořena z Programu rozvoje venkova, operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.

Vila bude sloužit jako ubytovací zařízení pro zájemce o agroturistiku.