Provozní řád ubytovacího zařízení - Penzion Ve dvoře

Zařízení: Penzion Ve dvoře Lípa, Lípa 3, 582 57 Lípa u Havl. Brodu, tel.: 569 437 702, e-mail: vedvore@zaslipa.cz

 

Provozovatel:

Zemědělská akciová společnost Lípa, Lípa 5, 582 57 Lípa u Havl. Brodu, IČ: 25251660, tel.: 569 437 702

 

Oprávnění pro výkon činnosti: hostinská činnost

 

Provozní doba: celoroční

 

Zaměstnanci: Balounová Radka

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb: ubytovací zařízení pro zájemce o agroturistiku, kapacita ubytovacího zařízení je 10 osob, kapacita společenské místnosti je 25 osob, ubytování v 5 dvoulůžkových pokojích, každý pokoj je vybaven koupelnou, pokoj č. 2 v 2.NP je vybaven vlastní kuchyní, ostatní pokoje mají společnou kuchyň v 1.PP, doba ubytování dle domluvy

 

Vybavenost zařízení: kategorie II.

Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky: dovolená na statku

 

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:

-          počet pokojů: 5; 1. NP – pokoj č. 1 – 15,2 m2, pokoj č. 2 – 20,81 m2, pokoj č. 3 – 14,35 m2; 2. NP – pokoj č. 1 – 17,94 m2, pokoj č. 2 – 31,76 m2; vybavenost pokojů – postele, stůl, židle, WC + koupelna, komody, skříň, TV, Wi-Fi

-          sklady – sklad čistého a špinavého prádla je v hlavní budově Zemědělské akciové společnosti Lípa

-          úklidové prostory – technická místnost

-          prostor pro vaření a ohřev jídla – společná kuchyň v 1. PP; pokoj č. 2 v 2. NP – vlastní

-          ostatní prostory – 1. PP – společenská místnost, WC, technická místnost

 

Parametry prostředí:

-          větrání – přirozené okny

-          osvětlení denní a umělé – LED

-          vytápění – objekt je připojen na teplovod z bioplynové stanice Blogas s.r.o., v 1. PP v technické místnosti je umístěn výměník

-          teplota vzduchu v otopném období okolo 22 °C

-          úprava povrchů – stěny: omítka, podlahy: laminátové, dlažba

 

Zásobování vodou: zdroj pitné vody – studna u vily, kontrola kvality vody – 2x ročně (úplný rozsah, krácený rozsah); Program kontroly jakosti vody 2021 – Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.; teplá voda – výměník v technické místnosti v 1.PP

 

Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci – obecní ČOV

 

Likvidace odpadů: ukládání do plastových popelnic o objemu 120 l; třídění odpadů – komunální odpad – vývoz: říjen až březen – 1x za týden; duben až září – 1x za 14 dní – Technické služby Havlíčkův Brod; plasty – vývoz 1x za měsíc – Technické služby Havlíčkův Brod; papír, sklo – odvoz dle potřeby - HBH odpady s.r.o.

 

Zásady osobní hygieny zaměstnanců: pracovní oděv; zázemí – šatna – samostatná budova v areálu Zemědělské akciové společnosti Lípa

 

 

Úklid a dezinfekce:

-          četnost úklidu, způsob provádění úklidu, úklidová místnost: denní provádění úklidu ve všech přístupných prostorách – vytírání (v případě obsazenosti zařízení); úklidová místnost – technická místnost v 1. PP

-          uložení úklidových a dezinfekčních přípravků a pomůcek: technická místnost

-          dezinfekce ploch, sanitárních zařízení: WC, umyvadel, sprch, van, odpadů, zařizovacích předmětů

-          dezinfekci provádí Balounová Radka

-          ředění roztoků je prováděno pomocí odměrky

-          používají se pouze schválené dezinfekční a úklidové přípravky a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem

-          osobní ochranné pomůcky při práci s dezinfekčními přípravky – rukavice, rouška

-          zabezpečení první pomoci při práci s dezinfekčními přípravky, poučení pracovníků o zásadách první pomoci: ano; lékárnička v technické místnosti

-          četnost střídání dezinfekčních prostředků: 1x za 3 měsíce (vždy s jinou účinnou látkou)

-          mytí oken, dveří a svítidel – sezonní – léto, zima

-          malování – 1x za 2 roky

 

Manipulace s prádlem:

-          uložení čistého prádla: sklad v hlavní budově Zemědělské akciové společnosti Lípa

-          uložení použitého prádla: prádelna v hlavní budově Zemědělské akciové společnosti Lípa; prostor je po každém použití dezinfikován

-          praní prádla: Balounová Radka; praní v automatické pračce při teplotě 60°

-          transport čistého a použitého prádla: v plátěných obalech

-          pro každého hosta k dispozici čisté prádlo: výměna lůžkovin a ručníků dle potřeby

 

Umístění lékárničky první pomoci: technická místnost, vybavenost je pravidelně kontrolována

 

Ubytovací řád: příloha

 

Za dodržování provozního řádu zodpovídá: Ing. Baloun Ondřej

 

Vypracoval: Edrová Lucie

 

Datum zpracování: 1. 9. 2021

Kategorie: